NJIs mål är att förmedla erfarenhet, kunskap och goda värderingar för att ge en avancerad utbildning som är aktuell inom den nuvarande marknaden. NJI jobbar
för att utveckla kreativitet, teknologi och framgång inom företagsvärlden. NJI jobbar för individen och för samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.

 
Affärsrådgivning

Företagande är en viktig väg in i arbetsmarknaden för de utlandsfödda som står utan arbete. De nya företagen skapar samtidigt nya arbetstillfällen för många andra, framför allt för personer som kommer från samma kulturkrets som företagaren.
Många utlandsfödda kommer från kulturer som premierar entreprenörskap. Utlandsfödda företagare spelar en viktig roll både för att skapa möjligheter för sig själva och sin omgivning, men också för tillväxt och strukturomvandling i ekonomin i stort.

Jag arbetar också som entreprenör åt MFI - Mikrofinansinstitutet som jobbar med mikrolån till nyföretagare. Där jag hjälper människor som behöver hjälp med ekonomiskt stöd. Jag kan hjälpa till på ett bra sätt då jag har tillgång till bra kompetens och ett brett nätverk. © Nyköpings jurist och integrationsbyrå | Västra Kvarngatan 62, 611 31 Nyköping | Tel/Fax: 0155 - 21 51 19 | Mobil: 0709 - 37 00 46 | info@nji.se

Samarbetspartners | KWD kwd.se • Forum Internacional de Abogados Peruanos en Barcelona forumdeabogados.es
Gonzalez Torres gonzaleztorresabogados.com • Elissa Leibowitz Poma gelissapoma.com • Mentorab www.mentorab.se