Vi skriver integrationshistoria
i Sverige!

 
Integration

Vad gör NJI?

Jag hjälper nyanlända invandrare att komma in i samhället och erbjuder hjälp att få en praktikplats, ett arbete eller en kontakt med andra svenskar, och därmed hjälp att få ett utökat kontaktnät. Med hjälp av ett bredare kontaktnät ökar möjligheterna till arbete och delaktighet i det svenska samhället. Jag arbetar också som entreprenör åt MFI - Mikrofinansinstitutet som jobbar med mikrolån till nyföretagare. Där jag hjälper människor som behöver hjälp med ekonomiskt stöd. Jag kan hjälpa till på ett bra sätt då jag har tillgång till bra kompetens och ett brett nätverk. 

Vad är integration och vad är målet med integrationen?

Integration är både ett mål och en, eller flera processer. För individen är integrationen ett ständigt pågående projekt som är beroende av personens egna mål, syften och förutsättningar. Integration betyder också att förena skilda delar till en större helhet. Den som bosätter sig i ett nytt land, måste få möjlighet att ingå i en ny gemenskap. Integration är en ständigt pågående och en ömsesidig process. Samhället kan stödja individen genom att föra en politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga sina mål i livet.

Målen med integrationen:

– Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
– En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
– En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och medansvariga för.


 

Möte med Nyamko Sabuni.Möte med Erik Ullenhag.


Möte med Erik Ullenhag.© Nyköpings jurist och integrationsbyrå | Västra Kvarngatan 62, 611 31 Nyköping | Tel/Fax: 0155 - 21 51 19 | Mobil: 0709 - 37 00 46 | info@nji.se

Samarbetspartners | KWD kwd.se • Forum Internacional de Abogados Peruanos en Barcelona forumdeabogados.es
Gonzalez Torres gonzaleztorresabogados.com • Elissa Leibowitz Poma gelissapoma.com • Mentorab www.mentorab.se