NJI erbjuder juridiskt biträde samt rådgivning i rättsliga angelägenheter. Jag är inte begränsad till ett område utan bedriver allmänpraktik
 
Jurist

Jag, Antonio Ponce, har avlagt en svensk juridisk kandidatexamen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Är även diplomerad advokat i mitt hemland Peru, med flera års erfarenhet som processförare och juridiskt ombud vid domstolen på alla instanser. Jag har drivit min egen advokatbyrå i Peru och har agerat ombud och försvarsadvokat åt enskilda, företagare och politiker. Samt gjort min yrkespraktik vid straffrättsdomstolen och vid den högre rättsliga domstolen efter att jag blivit diplomerad advokat. Är även medlem i Limas advokatsamfund och det internationella nätverket för Peruanska advokater i Barcelona.

Här i Sverige har jag arbetat som statlig försäkrings/juridisk tjänsteman och drivit min egen juristbyrå sedan 2009. Är även aktiv inom politiken och sitter som ledamot och suppleant på Integrationsnämnden vid Nyköpings kommun.

Verksamhetsområden
NJI erbjuder juridiskt biträde samt rådgivning i rättsliga angelägenheter. Jag är inte begränsad till ett område utan bedriver allmänpraktik. Arbetsområden är t.ex:

• Familjerätt
• Utlänningsrätt
• Skadeståndsrätt
• Fastighetsrätt
• Affärsjuridik
• Brottmål
• Boutredning och arvsrätt
• Hyresrätt
• Avtalsrätt
• Övriga tvister


Både företag och privatpersoner är välkomna att kontakta mig.
 

© Nyköpings jurist och integrationsbyrå | Västra Kvarngatan 62, 611 31 Nyköping | Tel/Fax: 0155 - 21 51 19 | Mobil: 0709 - 37 00 46 | info@nji.se

Samarbetspartners | KWD kwd.se • Forum Internacional de Abogados Peruanos en Barcelona forumdeabogados.es
Gonzalez Torres gonzaleztorresabogados.com • Elissa Leibowitz Poma gelissapoma.com • Mentorab www.mentorab.se