NJIs mål är att förmedla erfarenhet, kunskap och goda värderingar för att ge en avancerad utbildning som är aktuell inom den nuvarande marknaden. NJI jobbar
för att utveckla kreativitet, teknologi och framgång inom företagsvärlden. NJI jobbar för individen och för samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.

 
NJI söker mer tolkar!

NJI vill gärna kunna anlita ännu mer kompetenta tolkar, gärna tvåspråkiga. NJI behöver fler tolkar både i personliga samtal och i konferenssammanhang, t.ex. i workshops. Skicka in en ansökan med ditt CV och med referenser till NJI och vi tar kontakt med dig.

Vill DU värva tolkar till NJI?
NJI söker medarbete till att värva nya kompetenta tolkar. Skicka in ditt CV med referenser till NJI.© Nyköpings jurist och integrationsbyrå | Västra Kvarngatan 62, 611 31 Nyköping | Tel/Fax: 0155 - 21 51 19 | Mobil: 0709 - 37 00 46 | info@nji.se

Samarbetspartners | KWD kwd.se • Forum Internacional de Abogados Peruanos en Barcelona forumdeabogados.es
Gonzalez Torres gonzaleztorresabogados.com • Elissa Leibowitz Poma gelissapoma.com • Mentorab www.mentorab.se