NJI's vision är att finnas tillgänglig som en innovativ förebild inom integration och utbildning av framgångsrika medborgare.
 
Så startade NJI

Integrationsbyrån startade ursprungligen som en ideell förening för att hjälpa nyanlända och invandrare att integreras i det svenska samhället. Genom föreningen fick man hjälp till praktikplatser, arbete eller kontakt med andra svenskar för att utöka sitt kontaktnätverk och med det möjligheter till arbete och bli delaktig i det svenska samhället. Arbetet med föreningen var en positiv och glädjande erfarenhet då jag kunde hjälpa flera att bli lotsade in i det svenska samhället utan någon ekonomisk motprestation.

Läs mer om företagets vision & mål >>

NJI Doktrin - En väg till personlig lycka: 
NJI tänker inte bara på att ge den bästa mixen av professionalism och integration, det är också viktigt att förmedla de värderingar som skall göra varje medlem av NJIs comunity till goda medborgare som skall gynna samhället. 

Det här principerna inspirerar NJI :
Kompromiss: Involvera dig i varje projekt som om de skulle vara det mest viktiga i ditt liv.
Effektivitet: Ta till vara all din tid och de verktyg som är tillgängliga för dig för att nå dina mål.
Respekt: Om du visar respekt för andra kommer andra visa respekt för dig.
Punktlighet: Bara om du gör ditt jobb i tid uppnår du dina mål.
Proaktivitet: Dina ideér kan ändra hela världen, framför dem.
Integritet: Håll fast vid dina principer.
Ömsesidighet: Om du vill ha förståelse för din egen kultur behöver du först förstå den svenska kulturen samt ha förståelse för andra kulturer.


AA© Nyköpings jurist och integrationsbyrå | Västra Kvarngatan 62, 611 31 Nyköping | Tel/Fax: 0155 - 21 51 19 | Mobil: 0709 - 37 00 46 | info@nji.se

Samarbetspartners | KWD kwd.se • Forum Internacional de Abogados Peruanos en Barcelona forumdeabogados.es
Gonzalez Torres gonzaleztorresabogados.com • Elissa Leibowitz Poma gelissapoma.com • Mentorab www.mentorab.se