NJIs mål är att förmedla erfarenhet, kunskap och goda värderingar för att ge en avancerad utbildning som är aktuell inom den nuvarande marknaden. NJI jobbar
för att utveckla kreativitet, teknologi och framgång inom företagsvärlden. NJI jobbar för individen och för samhällsutvecklingen i ett helhetsperspektiv.

 
Tolkförmedling

Behöver du tolk?
NJI hjälper dig med att tolka det språk som du har behov av.

Kompetenta tolkar
I nästan alla språk har NJI många kompetenta tolkar. NJI:s tolkar har genomgått tolkutbildning och vissa är auktoriserade, en del med specialkompetens inom rättstolkning och sjukvårdstolkning.

Alla sorts tolkuppdrag
Var du än befinner dig i Nyköping eller Vilhelmina har vi ett stort utbud av kompetenta tolkar. Oberoende av var du är så kan NJI erbjuda dig en kompetent tolk. Du kan omgående få hjälp av en telefontolk, vardag som helg. Om du kan planera in i förväg när du vill ha en tolk så kan vi ordna med en personlig tolk på plats. NJI har ett stort nätverk och samarbete med olika kontor runt om i hela världen.

Kompetenta tjänster
NJI tolktjänst har många kompetenta tolkar som satsar på hög kvalitet. Det medför en extra säkerhet för dig som klient, både när det gäller kvaliteten på de tjänster vi utför samt selektionen av våra tolkar.

Komplett tolkning och tolkens neutralitet
Tolkens neutralitet är A och O och tolken är alltså alltid opartisk. Det som ska översättas tolkas till punkt och pricka och inget som tolkas ändras d.v.s. tolkas utan att något ord läggs till eller att något ord eller uttryck dras ifrån.

Sekretess
NJI:s tolkar har sekretess, precis som NJI:s förmedlare. Vi har ett utbud av till kompetenta tolkar, som har specialkompetens inom sina respektive områden, till exempel inom medicin, skola och juridik.© Nyköpings jurist och integrationsbyrå | Västra Kvarngatan 62, 611 31 Nyköping | Tel/Fax: 0155 - 21 51 19 | Mobil: 0709 - 37 00 46 | info@nji.se

Samarbetspartners | KWD kwd.se • Forum Internacional de Abogados Peruanos en Barcelona forumdeabogados.es
Gonzalez Torres gonzaleztorresabogados.com • Elissa Leibowitz Poma gelissapoma.com • Mentorab www.mentorab.se